Πώς θα σας φανούμε χρήσιμοι

Σας παρέχουμε ένα ευρύ φάσμα φοροτεχνικών, χρηματοοικονομικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, με σκοπό να σας έχουμε ενήμερους σχετικά με ευκαιρίες και δυνατότητες για την επιχειρηματική σας ανάπτυξη. Με συγκεκριμένες κατευθύνσεις και οδηγίες εξασφαλίζουμε την εφαρμογή και την αποτελεσματικότητά των παραπάνω.

Επιτυχία

Δείτε εδώ κάποιες από τις υπηρεσίες μας:

Ενημέρωση Βιβλίων όλων των κατηγοριών Κ.Β.Σ.
Συνταξιοδοτικά θέματα
Θεωρήσεις Βιβλίων - Στοιχείων

Ενάρξεις Επιχειρήσεων
Ολοκληρωμένο φορολογικό σχεδιασμό
Υποβολή όλων των δηλώσεων μέσω διαδικτύου
Μηχανοργάνωση λογιστηρίων
Μισθοδοσία

Εργατικά και ασφαλιστικά θέματα